Säilytä rehut oikein

Tuottaja tekee parhaansa, jotta tallinpihaan saapuu aina hyvää, tasalaatuista ja hyvin säilynyttä rehua. Kun kuorma on purettu, rehun säilytyksestä vastaa tallinpitäjä.

Hyvissä tiloissa ja oikeilla ratkaisuilla hän voi saada heinän ja säilöheinän säilymään syöttökelpoisena jopa pari vuotta, joskin rehuarvojen vuoksi on järkevintä syöttää rehut pois noin vuoden kuluessa niiden korjuusta. Huonoissa tiloissa ja väärin säilytettynä heinä voi olla pilalla parissa kuukaudessa. 

Karkearehun säilytyksen kolme nyrkkisääntöä:

  1. Kuiva heinä pitää suojata kosteudelta.
  2. Säilöheinä pitää suojata eläimiltä ja paahteelta.
  3. Kuljetus, käyttö ja hygienia: rehu pitää pystyä purkamaan turvallisesti, sen noutaminen varastosta ei saa olla liian hankalaa, ja varastopaikka täytyy pystyä pitämään puhtaana.

Miten nämä onnistuvat käytännössä? Sen voit lukea alasivuilta

Kompostoi säilöheinän rippeet

Kuivan heinän varasto pysyy usein siistinä lakaisemalla, mutta säilöheinän siivous varasto- ja ruokintapaikoilta vaatii haravaa ja kottikärryjä. 

Karjatalouden tutkimuksesta tiedetään, että säilörehun rippeet muuttuvat kesäisin kärpästehtaaksi. Maahan varissut tai syömättä jäänyt rehu kannattaakin siivota mahdollisimman nopeasti ja viedä lantalaan tai muulle tiivispohjaiselle alustalle kompostoitumaan. Pienet rehumäärät kompostoituvat nopeasti lantalassa, kun ne on sekoitettu lantaan ja kuivikkeisiin.

Samasta syystä paalimuovit on syytä puhdistaa vähintään ravistamalla, jos niitä säilytetään pihapiirissä. Muovien parasta hävitystapaa on jokaisen kysyttävä oman alueen jätehuollosta. Osassa maata paalimuovia kerätään energiajätteenä poltettavaksi, kun taas paikoin se kuuluu sekajätteeseen.

MTK:n jäsenet voivat tiedustella muoveille Ekokemin noutopalvelua.