Kuiva-aine

Kuiva-aine on rehuanalyysin avainlukuja varsinkin säilöheinän käyttäjälle. Luku ilmaisee, kuinka monta grammaa rehukilosta on kuiva-ainetta eli paljonko rehukilon painosta jää jäljelle, kun kaikki vesi on poistettu.

Analyysi kertoo muiden ravintoaineiden määrät kuiva-ainekilossa. Niiden määrät rehukilossa saa selville kertomalla analyysin ilmoittaman luvun kuiva-aineprosentilla. Jos kuiva-ainekilo sisältää esimerkiksi 5,2 grammaa kalsiumia ja rehun kuiva-ainepitoisuus on 60 %, rehukilon kalsiummäärä selviää kaavalla 5,2 x 60 / 100 = 3,12.

Erityyppisten karkearehujen kuiva-ainepitoisuudet

  • Kuiva heinä: yli 83–85 % kuiva-ainetta.
  • Esikuivatut säilöheinät: 45–80 % kuiva-ainetta.
  • Säilörehut: alle 45 % kuiva-ainetta.

Luonnollista maitohappokäymistä tapahtuu alle 45 % kuiva-ainetta sisältävissä säilörehuissa. Esikuivatuissa säilöheinissä käyminen taataan säilöntäaineilla, jotka voivat sisältää esimerkiksi käymiseen tarvittavia maitohappobakteereita. Ne käyttävät ravintonaan rehun sisältämiä sokereita. Tehokasta maitohappokäymistä tapahtuu alle 55 % kuiva-ainetta sisältävissä rehuissa.

Kuiva-aine ja rehun hinta

Osa tuottajista määrää säilöheinilleen kiinteän kilo- tai paalihinnan, joka pysyy samana rehuerästä riippumatta. Toiset taas pyrkivät suhteuttamaan hinnat kuiva-ainepitoisuuteen.

Kun vertaat eri tuottajien hintoja, muista selvittää rehujen kuiva-ainepitoisuus. Kostean ja hyvin kuivan rehun kilohintaa ei kannata suoraan vertailla, vaan laske esimerkiksi, paljonko hevosen päivittäinen rehumäärä maksaa. Kosteaa heinäähän on syötettävä kiloina enemmän kuin kuivaa.


Analyysisivujen tekstit 
© heinäntuottaja Jarno Mäki (jimaki(a)kolumbus.fi) ja
tietokirjailija Johanna Viitanen (johanna(a)kaarne.net).

Säilöheinä ja pakkanen

Esikuivattu säilöheinä yleensä irtoaa paalista pakkasella, kun sen kuiva-ainepitoisuus on yli 50 %. Huomaa, että jäätymiseen vaikuttavat myös paalin tiukkuus, paalikohtaiset erot sekä rehun varastointipaikan sääolosuhteet! Paalit jäätyvät helpoiten tuulisilla aukeilla ja säilyvät sulana suojaisilla pihoilla esimerkiksi rakennusten välissä. Jos käytät rehuja, joissa on 50–60 prosenttia kuiva-ainetta, kuormalle kannattaa järjestää mahdollisimman suojaisa varastointipaikka. Jo seinänvierusta heikentää tuulen vaikutusta.

Myös paalin muoto vaikuttaa jäätymiseen. Kohmeinen rehu irtoaa yleensä helpoiten kanttipaaleista. Isot pyöröpaalit kannattaa nostaa pystyyn ja kiertää rehua auki paalista kuin paperirullasta.