Säilöntään liittyvät arvot

 

Säilörehun tai -heinän pH:n lisäksi analyysi sisältää neljä muuta säilöntään liittyviä arvoja. Säilöheinään tottumattomien ruokkijoiden voi olla vaikea erottaa, milloin rehu tuoksuu normaalilta tai miltä tavallista kosteampi säilöheinä saa tai ei saa haista. Säilönnällisen laadun arvot täydentävät kuvaa, jonka rehusta saa ihmisaistein. Mitä parempia nämä arvot ovat, sitä epätodennäköisemmin muoveista paljastuu homeista tai muuten pilaantunutta rehua. Avattuna mikä tahansa rehu toki pilaantuu melko nopeasti varsinkin kesäaikaan.

Ammoniakkitypen osuus kokonaistypestä eli ammoniakkiluku kertoo, kuinka pitkälle rehun valkuaiset ovat hajonneet. Korkea ammoniakin osuus kertoo virhekäymisestä ja mahdollisesti voihaposta. Rehu on käynyt huonosti ja saattaa olla pilaantunut jo paalissa, tai se pilaantuu avattuna nopeasti. Korkea ammoniakkiluku tarkoittaa myös sitä, että rehu sisältää tavallista vähemmän sellaisia valkuaisaineita, joita hevonen voi käyttää hyväkseen. Parhaimmillaan ammoniakkiluku on alle 70. Luvun noustessa yli sadan käymistulos on huono.

Myös liukoinen typpi kuvaa valkuaisen hajoamista. Hyvin säilyneen rehun typestä alle 500 grammaa on liukoista typpeä. Korkeat liukoisen typen määrät kertovat siitä, että valkuaisaineet ovat alkaneet hajota virhekäymisen vuoksi ja rehu on pilaantumassa tai pilalla.

Myös haihtuvien rasvahappojen määrä kuvaa sivu- tai virhekäymistä, jotka tuottavat muun muassa etikka- ja voihappoa. Hyvin käyneessä rehussa haihtuvien rasvahappojen määrä jää alle 20 gramman. Korkea rasvahappoarvo yhdistettynä matalaan sokerimäärään kertoo, että paalista voi paljastua voihappopitoista rehua, joka on käynyt väärällä tavalla ja alkanut pilaantua.

Maito- ja muurahaishapon määrä kuiva-ainekilossa kertoo maitohappokäymisen voimakkuudesta. Yleensä arvo on reilusti yli 20, jos rehussa on tapahtunut kunnon maitohappokäyminen. Tavoitearvo märille rehuille on yli 35 grammaa kuiva-ainekilossa. Jos rehumassa on liian kuivaa, selvästi yli 40 %, bakteereilla ei ole käytettävissään niille sopivaa solunesteen sisältämää sokeria. Maitohappokäyminen jää vaillinaiseksi tai sitä ei tapahdu.


Analyysisivujen tekstit
© heinäntuottaja Jarno Mäki (jimaki(a)kolumbus.fi) ja
tietokirjailija Johanna Viitanen (johanna(a)kaarne.net).