Klikkaa Muokkaa tekstiä-linkkiä muokataksesi sisältöä

Rehu- ja ruokintakirjallisuutta

Rehut ja ruokinnan suunnittelu ja toteutus

Lillkvist, Anneli 1984: Ruokinnalla tuloksiin. Neljäs, uudistettu laitos 2007. Parainen: Hevosfakta

Saastamoinen, Markku & Hanne Teräväinen (toim.) 2003: Hevosen ruokinta ja hoito. Kuudes, uudistettu painos 2007. Helsinki: Pro Agria maaseutukeskusten liitto.

Sormunen-Cristian, Riitta, Mervi Seppänen & Mari Topi-Hulmi (toim.) 2009: Hevosten nurmirehut -seminaari: 23.4.2009 Hevosopiston auditorio, Ypäjä. Jokioinen: Suomen nurmiseura. Sähköiset dokumentit seminaariesityksistä osoitteessa http://www.nurmiyhdistys.fi/MITsny.php?sivu=julkaisu_026.

Uotila, Riikka 2010: Karkearehuanalyysien käyttö hevosten ruokinnan suunnittelussa. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opinnäytetyö. Tammela: Hämeen ammattikorkeakoulu. Sähköinen dokumentti osoitteessa https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21735/Uotila_Riikka.pdf?sequence=1


Ruokintaperäiset sairaudet

Holst, Andrea & Daniela Bolze 2006: Ähky – syyt, ennaltaehkäisy ja hoito. Suomentanut Kaisu Jääskö. Läyliäinen: Vudeka.

Wiitanen, Anne 2005: Hevosen laminiitti kirjallisuuskatsaus. Eläinlääketieteen syventävien opintojen tutkielma, Helsingin yliopisto. (Saatavana Viikin tiedekirjastosta.)


Rehuntuotanto

Heikkinen, Milja 2010: Kuiva-ainepitoisuuden ja säilöntäainekäsittelyn vaikutus nurmirehun fruktaanipitoisuuteen. Kotieläinten ravitsemustieteen pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sähköinen dokumentti osoitteessa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/16180/Gradu_julkaisu_Milja_Heikkinen.pdf?sequence=1.

Heikonen, Maija 2012: Hevosille tarkoitettujen karkearehujen viljely Satakunnassa. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opinnäytetyö. Tammela: Hämeen ammattikorkeakoulu. Sähköinen dokumentti osoitteessa https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/42737/Heikonen_Maija.pdf?sequence=1.

Matikainen, Harri 2010: Hevosheinän sopimustuotanto ja markkinointi. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelman opinnäytetyö. Hyvinkää: Laurea-ammattikorkeakoulu. Sähköinen dokumentti osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201005179637.


Lähdeluettelon koonnut JV, lista päivitetty joulukuussa 2017.

Keräämme tietoa suomenkielisistä ruokinta- ja rehujulkaisuista sekä opinnäytetöistä. Ota yhteyttä ja ehdota uusia lähteitä!